A Diákhálózat hozzájárulását kéri adatainak a következő célokra történő felhasználásához:

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk, és az eszközéről származó információkat (cookie-kat, egyedi azonosítókat és egyéb eszközadatokat) tárolhatunk, felhasználhatunk az oldal stabilitásának érdekében és megoszthatunk harmadik féltől származő szoftverekkel. Amennyiben ön nem szeretné, hogy az adatait bárkivel is megosszuk, kérem ellenőrize ezen ablak beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik az oldal megfelelő működéséhez szükségesek, nem tartalmaznak személyes információt

Statisztikát kiszolgáló sütik

Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely névtelen információkat küld az Ön látogatásáról, valamint összesített adatokat gyűjt a látogatói szokásokról, amelynek köszönhetően szolgáltatásainkat napi szinten fejlesztjük.

Sütik kezelése Elutasít Elfogadom az ajánlott süti-beállításokat

Felhívás: Jön a XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia!

FTDK 2022 Borítókép 3

FELHÍVÁS
a XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)
a Selye János Egyetem (SJE)
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK)
a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH)
mint főszervezők közreműködésével,
az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja,
a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint
a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt
meghirdeti 2022-re a

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2022. november 24-25.,Komárom,
Selye János Egyetem.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

Frame 51 1024x177

Általános részvételi feltételek

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt, továbbá a szlovákiai ill. csehországi egyetemek azon külföldi hallgatói, akik a konferencián magyar nyelvű előadással tudnak részt venni.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.[1]

A nevezési feltételek a következők:

  • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK-zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

  • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

- akik anyaintézményük TDK-rendezvényén (ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ-részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

- akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, az FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

Eljárási mód

  • a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).

Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ-részvételt igazoló dokumentumot vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2022@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az "IGAZOLAS" vagy az "AJANLAS" szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2022. június 17-ig lehet.

  • a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon[2]. Szükséges továbbá a nevezés részeként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A XXXV. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó formai követelményeket, melyek elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei címen.

A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2022. szeptember 24.

  • a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2022. november 12-ig megkapják.

  • jelentkezés a XVII. FTDK-n való személyes részvételre

A Komáromban 2022. november 24-25-én megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2022 augusztusától.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

  • a XVII. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2023 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:

Bukor József, Hernády Adrienn

Selye János Egyetem, Rektori Hivatal, Tiszti Pavilon épülete

Postacím: P.O. Box 54, Komárno, 945 01

E-mail: ftdk2022@ujs.sk

Uhrapka Barbara, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava

E-mail: ftdk@diakhalozat.sk

[1] A pályamunkákkal kapcsolatos általános előírások és szabályok a http://ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei weboldalon. Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.

[2] A nevezéskor a rendszer kéri a dolgozat feltöltését. Ideiglenesen, a pályamunka feltöltésének határidejéig bármilyen szöveg feltölthető, de legkésőbb 2022. szeptember 24-ig le kell cserélni az FTDK dolgozatra.